HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI

1.Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định mua sản phẩm
2. Lựa chọn tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
3. Kiểm tra sản phẩm trước khi tiếp nhận
4. Lưu giữ chứng từ, hóa đơn, hướng dẫn sử dụng và giấy bảo hành.
5. Thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng sản phẩm
6. Thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm không an toàn, hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Các tin khác...

GLOBAL EXPORT IMPORRT BRANCH
Trang : 1