Móc treo quần áo có đầu xoay (5 cái / bộ) - 20.5x42x4.5cm JCJ - 1173

Móc treo quần áo có đầu xoay (5 cái / bộ) - 20.5x42x4.5cm JCJ - 1173

Móc treo quần áo có đầu xoay (5 cái / bộ) - 20.5x42x4.5cm JCJ - 1173

0 đ
06/14/2021
Tên hàng: Móc treo quần áo có đầu xoay (5 cái / bộ) - 20.5x42x4.5cm JCJ - 1173 Quy cách: 24 bộ /thùng

 1. Thùng đựng gạo 10kg (24x36x23.5cm) JCJ - 2559
  Thùng đựng gạo 10kg (24x36x23.5cm) JCJ - 2559

  0 đ
 2. Bàn chải quần áo (5x16x3.8cm) JCJ-525
  Bàn chải quần áo (5x16x3.8cm) JCJ-525

  0 đ
 3. Chậu nhựa trong hình tròn 52L (65x20.8cm) JCJ-65CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 52L (65x20.8cm) JCJ-65CM

  0 đ
 4. Chậu nhựa trong hình tròn 33L (58x20.3cm) JCJ-58CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 33L (58x20.3cm) JCJ-58CM

  0 đ
 5. Chậu nhựa trong hình tròn 27L (55x18cm) JCJ-55CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 27L (55x18cm) JCJ-55CM

  0 đ
 6. Chậu nhựa trong hình tròn 14.5L (45x14cm) JCJ-45CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 14.5L (45x14cm) JCJ-45CM

  0 đ
 7. Chậu nhựa trong hình tròn 10.5L (40x13cm) JCJ-40CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 10.5L (40x13cm) JCJ-40CM

  0 đ
 8. Chậu nhựa trong hình tròn 7.5L (35x12cm) JCJ-35CM
  Chậu nhựa trong hình tròn 7.5L (35x12cm) JCJ-35CM

  0 đ

/