JCP PLASTIC LTD.,PART

 1. Giỏ nhựa có quai xách (20x31x16.5cm), mã số: TT-5129
  Giỏ nhựa có quai xách (20x31x16.5cm), mã số: TT-5129

  0 đ
 2. Ca đựng nước nhựa trong 1,75 lít (13x20cm), mã số: MM-5538
  Ca đựng nước nhựa trong 1,75 lít (13x20cm), mã số: MM-5538

  0 đ
 3. Ca uống nước có quai (10x11cm), mã số: MM-5202
  Ca uống nước có quai (10x11cm), mã số: MM-5202

  0 đ
 4. Hộp Picnic cỡ nhỏ 1000ml (16x12cm), mã số: MM-2004
  Hộp Picnic cỡ nhỏ 1000ml (16x12cm), mã số: MM-2004

  0 đ
 5. Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: KT-5701
  Ca múc nước có cán - hello kitty (18x9cm), mã số: KT-5701

  0 đ
 6. Thùng đựng rác - hello kitty (24x28x32cm), mã số: KT-5667
  Thùng đựng rác - hello kitty (24x28x32cm), mã số: KT-5667

  0 đ
 7. Sọt đựng rác - hello kitty (23x27cm), Mã số: KT-5644
  Sọt đựng rác - hello kitty (23x27cm), Mã số: KT-5644

  0 đ
 8. Chậu nhựa tròn 7.5 lít - hello Kitty (35 x 12cm), mã số: KT-35CM
  Chậu nhựa tròn 7.5 lít - hello Kitty (35 x 12cm), mã số: KT-35CM

  0 đ
 9. Chậu nhựa tròn 4 lít - hello Kitty (30 x 11 cm), Mã số: KT-30CM
  Chậu nhựa tròn 4 lít - hello Kitty (30 x 11 cm), Mã số: KT-30CM

  0 đ
 10. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 900ml (11x14x11.5cm), mã số: FZ-6134
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 900ml (11x14x11.5cm), mã số: FZ-6134

  0 đ
 11. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), Mã số: FZ-6125
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 1600ml (14x19x9.5cm), Mã số: FZ-6125

  0 đ
 12. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), Mã số: FZ-6116
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 2900ml (19x26x9cm), Mã số: FZ-6116

  0 đ
 13. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml (14x20x6cm), mã số: FZ-6115
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 890ml (14x20x6cm), mã số: FZ-6115

  0 đ
 14. Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 390ml (11x14x5cm), mã số: FZ-6114
  Hộp đựng thực phẩm có nắp khóa 390ml (11x14x5cm), mã số: FZ-6114

  0 đ
 15. chai đựng nước tritan 550ml (có quai xách, 7x20cm), mã số: FZ-5237
  chai đựng nước tritan 550ml (có quai xách, 7x20cm), mã số: FZ-5237

  0 đ
 16. Chai đựng nước Tritan 550ml (có quai xách, 7x20cm), Mã số: FZ-5236
  Chai đựng nước Tritan 550ml (có quai xách, 7x20cm), Mã số: FZ-5236

  0 đ

/