Nhựa gia dụng Thái Lan (J.C.P, J.C.J, Pioneer)

 1. Xúc rác cán ngắn (25.4x37.2x10.2cm) JCJ - 1903
  Xúc rác cán ngắn (25.4x37.2x10.2cm) JCJ - 1903

  0 đ
 2. Xúc rác cán dài (25.5x25x74cm) JCJ - 1902
  Xúc rác cán dài (25.5x25x74cm) JCJ - 1902

  0 đ
 3. Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ lớn (25.8x36.2x0.7cm) JCJ -03
  Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ lớn (25.8x36.2x0.7cm) JCJ -03

  0 đ
 4. Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ vừa (20.5x31x0.7cm) JCJ - 02
  Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ vừa (20.5x31x0.7cm) JCJ - 02

  0 đ
 5. Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ nhỏ (14.5x26x0.7cm) JCJ - 01
  Thớt nhựa kháng khuẩn cỡ nhỏ (14.5x26x0.7cm) JCJ - 01

  0 đ
 6. Hộp vắt cam cỡ lớn (17x19.5x8cm) JCJ - 1105
  Hộp vắt cam cỡ lớn (17x19.5x8cm) JCJ - 1105

  0 đ
 7. Hộp vắt cam cỡ nhỏ (13x15x7.5cm) JCJ - 1104
  Hộp vắt cam cỡ nhỏ (13x15x7.5cm) JCJ - 1104

  0 đ
 8. Khay dùng cho lò vi sóng cỡ vừa (27.5x29x4.5cm) JCJ - 4645
  Khay dùng cho lò vi sóng cỡ vừa (27.5x29x4.5cm) JCJ - 4645

  0 đ
 9. Nắp đậy dùng cho lò vi sóng cỡ vừa (23.9x11.8cm) JCJ - 4635
  Nắp đậy dùng cho lò vi sóng cỡ vừa (23.9x11.8cm) JCJ - 4635

  0 đ
 10. Thùng đựng gạo 16kg (18.2 lít) - có bánh xe (24x36.5x26cm) JCJ-1399
  Thùng đựng gạo 16kg (18.2 lít) - có bánh xe (24x36.5x26cm) JCJ-1399

  0 đ
 11. Ca đựng nước nhựa trong 1.8 lít (11.9x17.2x22cm) JCJ - 1305
  Ca đựng nước nhựa trong 1.8 lít (11.9x17.2x22cm) JCJ - 1305

  0 đ
 12. Ca đựng nước nhựa trong 1.4 lít (11.9x17.2x17.3cm) JCJ - 1304
  Ca đựng nước nhựa trong 1.4 lít (11.9x17.2x17.3cm) JCJ - 1304

  0 đ
 13. Ca đựng nước nhựa trong 2.2 lít (9.5x19x25.3cm) - JCJ -1301
  Ca đựng nước nhựa trong 2.2 lít (9.5x19x25.3cm) - JCJ -1301

  0 đ
 14. Hộp đựng thực phẩm cao cấp 1850ml (Tritan - hcn), Mã số: 6890
  Hộp đựng thực phẩm cao cấp 1850ml (Tritan - hcn), Mã số: 6890

  0 đ
 15. Hộp đựng thực phẩm cao cấp 1100ml (Tritan - hcn), Mã số: 6889
  Hộp đựng thực phẩm cao cấp 1100ml (Tritan - hcn), Mã số: 6889

  0 đ
 16. Hộp đựng thực phẩm cao cấp 550ml (Tritan - hcn), Mã số: 6888
  Hộp đựng thực phẩm cao cấp 550ml (Tritan - hcn), Mã số: 6888

  0 đ

/