Nội y ONONO

 1. Áo ngực nữ loại TB 7406 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 7406
  Áo ngực nữ loại TB 7406 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 7406

  0 đ
 2. Quần lót nữ loại TU 3503 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3503
  Quần lót nữ loại TU 3503 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3503

  0 đ
 3. Áo ngực nữ loại TB 5457 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 5457
  Áo ngực nữ loại TB 5457 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 5457

  0 đ
 4. Quần lót nữ loại TU 3504 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3504
  Quần lót nữ loại TU 3504 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3504

  0 đ
 5. Áo ngực nữ loại TB 5456 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 5456
  Áo ngực nữ loại TB 5456 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TB 5456

  0 đ
 6. Quần lót nữ loại TU 3510 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3510
  Quần lót nữ loại TU 3510 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 3510

  0 đ
 7. Áo ngực nữ loại TB 3408 (80% thành phần dệt từ nylon, 20% từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TB 3408
  Áo ngực nữ loại TB 3408 (80% thành phần dệt từ nylon, 20% từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TB 3408

  0 đ
 8. Quần lót nữ loại TU 5202 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TU 5202
  Quần lót nữ loại TU 5202 (84% dệt từ Nylon, 10% dệt từ polyester, 6% từ polymer tổng hợp spandex), Mã số: TU 5202

  0 đ
 9. Áo ngực nữ loại TB 3404 (77% từ sợi tổng hợp polyester, 23% từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TB 3404
  Áo ngực nữ loại TB 3404 (77% từ sợi tổng hợp polyester, 23% từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TB 3404

  0 đ
 10. Quần lót nữ loại TU 5503 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5503
  Quần lót nữ loại TU 5503 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5503

  0 đ
 11. Áo ngực nữ loại TB 3400 (94% thành phần dệt từ Nylon, 6% dệt từ sợi tổng hợp Lycra), Mã số: TB 3400
  Áo ngực nữ loại TB 3400 (94% thành phần dệt từ Nylon, 6% dệt từ sợi tổng hợp Lycra), Mã số: TB 3400

  0 đ
 12. Quần lót nữ loại TU 5504 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5504
  Quần lót nữ loại TU 5504 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5504

  0 đ
 13. Áo ngực nữ loại TB 3206 (100% thành phần dệt từ sợi tổng hợp polyester), Mã số: TB 3206
  Áo ngực nữ loại TB 3206 (100% thành phần dệt từ sợi tổng hợp polyester), Mã số: TB 3206

  0 đ
 14. Quần lót nữ loại TU 5505 F33 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5505
  Quần lót nữ loại TU 5505 F33 (93% dệt từ Cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 5505

  0 đ
 15. Áo ngực nữ loại TB 2447 (100% thành phần dệt từ Nylon), Mã số: TB 2447
  Áo ngực nữ loại TB 2447 (100% thành phần dệt từ Nylon), Mã số: TB 2447

  0 đ
 16. Quần lót nữ loại TU 5507 F33 (100% thành phần dệt từ sợi tơ nhân tạo Modal) , 3 cái/gói, Mã số: TU 5507
  Quần lót nữ loại TU 5507 F33 (100% thành phần dệt từ sợi tơ nhân tạo Modal) , 3 cái/gói, Mã số: TU 5507

  0 đ

/