Quần lót nam loại KU 232(93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), Mã số: KU 232

Quần lót nam loại KU 232(93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), Mã số: KU 232

Quần lót nam loại KU 232(93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), Mã số: KU 232

0 đ
02/10/2020

 1. Quần lót nữ loại TU 7509 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 7509
  Quần lót nữ loại TU 7509 F3 (93% dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), 3 cái/gói, Mã số: TU 7509

  0 đ
 2. Quần lót nữ loại TU 3500 F3 (100% thành phần dệt từ cotton), (3 cái /gói), Mã số: TU 3500
  Quần lót nữ loại TU 3500 F3 (100% thành phần dệt từ cotton), (3 cái /gói), Mã số: TU 3500

  0 đ
 3. Quần lót nữ loại TU 3203 (80% thành phần dệt từ nylon , 20% dệt từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TU 3203
  Quần lót nữ loại TU 3203 (80% thành phần dệt từ nylon , 20% dệt từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: TU 3203

  0 đ
 4. Quần lót nữ loại FU 1515 (80% dệt từ nylon, 20% dệt từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: FU 1515
  Quần lót nữ loại FU 1515 (80% dệt từ nylon, 20% dệt từ sợi polymer tổng hợp elasthane), Mã số: FU 1515

  0 đ
 5. Quần lót nam loại KU 221 (100% thành phần dệt từ Cotton) , Mã số: KU 221
  Quần lót nam loại KU 221 (100% thành phần dệt từ Cotton) , Mã số: KU 221

  0 đ
 6. Quần lót nam loại KU 210 (93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi tổng hợp polymer tổng hợp spandex) (2 cái /gói ), Mã số: KU 210
  Quần lót nam loại KU 210 (93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi tổng hợp polymer tổng hợp spandex) (2 cái /gói ), Mã số: KU 210

  0 đ
 7. Quần lót nam loại KU 320 F3 (100% thành phần dệt từ cotton), 3 cái/gói, Mã số: KU 320
  Quần lót nam loại KU 320 F3 (100% thành phần dệt từ cotton), 3 cái/gói, Mã số: KU 320

  0 đ
 8. Quần lót nam loại KU 231(93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), Mã số: KU 231
  Quần lót nam loại KU 231(93% thành phần dệt từ cotton, 7% dệt từ sợi polymer tổng hợp spandex), Mã số: KU 231

  0 đ

/