PIONEERINDUSTRIAL CORPRATION

 1. Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2
  Khay đựng ly tách (có nắp đậy và khay hứng nước) mã số:PN249/2

  0 đ
 2. Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP
  Tô nhựa có nắp đậy 4000ml mã số:PN2072-PP

  0 đ
 3. Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) mã số:PN9922UTX3-P4
  Ca mèn 3 ngăn ( có giữ nhiệt) mã số:PN9922UTX3-P4

  0 đ
 4. Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS
  Ca uống nước nhựa trong 430ml (9x11.5cm) mã số:PN1046D-PS

  0 đ
 5. Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN1046D-PS
  Xô đựng đá và làm lạnh rượu 2.4 lít (19x21.5cm) mã số :PN1046D-PS

  0 đ
 6. Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)
  Khuôn làm kem (4 cái /bộ) (8.5x15.5x16cm)

  0 đ
 7. Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF
  Phích đựng đá 9 lít (24x33cm) mã số :PN584UTF

  0 đ
 8. Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF
  Phích đựng đá 5.5 lít (20.5x28cm) mã số:PN583UTF

  0 đ
 9. Bộ cối xay đá (20.5x20.5x25cm) mã số:PN/S700P
  Bộ cối xay đá (20.5x20.5x25cm) mã số:PN/S700P

  0 đ
 10. Quay rửa rau cao cấp Mã số: PN4907/1-PS
  Quay rửa rau cao cấp Mã số: PN4907/1-PS

  0 đ
 11. Xô nhựa đục 15L Mã số: PN6030
  Xô nhựa đục 15L Mã số: PN6030

  0 đ
 12. Tô nhựa (780ml) Mã số: PN266-PP
  Tô nhựa (780ml) Mã số: PN266-PP

  0 đ
 13. Thang xếp bằng nhựa Mã số: PN9993
  Thang xếp bằng nhựa Mã số: PN9993

  0 đ
 14. Sọt rác hình vuông cao Mã số: PN846
  Sọt rác hình vuông cao Mã số: PN846

  0 đ
 15. Sọt rác có in hoa 5,5 lít Mã số: PN672I
  Sọt rác có in hoa 5,5 lít Mã số: PN672I

  0 đ
 16. Rá đựng rau quả có tay cầm 2 lít Mã số: PN00223D
  Rá đựng rau quả có tay cầm 2 lít Mã số: PN00223D

  0 đ

/

SẢN PHẨM MỚI