PIONEERINDUSTRIAL CORPRATION

 1. Bộ ca đựng nước 1400ml + 6 ca uống nước 300ml (nhựa trong in hoa) PN411SWF + PN1051WF
  Bộ ca đựng nước 1400ml + 6 ca uống nước 300ml (nhựa trong in hoa) PN411SWF + PN1051WF

  0 đ
 2. Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ca uống nước x300ml PN411E + PN1051E
  Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ca uống nước x300ml PN411E + PN1051E

  0 đ
 3. Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ly uống nước x 310ml (màu cam/ xanh cốm) PN411I + PN143I
  Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ly uống nước x 310ml (màu cam/ xanh cốm) PN411I + PN143I

  0 đ
 4. Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ca uống nước x 450ml (chấm bi xanh) PN411I(M) + PN1052I
  Bộ ca đựng nước 1850ml + 6 ca uống nước x 450ml (chấm bi xanh) PN411I(M) + PN1052I

  0 đ
 5. Thùng rác nắp lật 9 lít (18x25.5x37cm), mã số: PN6064
  Thùng rác nắp lật 9 lít (18x25.5x37cm), mã số: PN6064

  0 đ
 6. Bình đựng nước trẻ em có vòi hút 350ml (7.5x7.5x18.5cm), mã số: PNP3423/37E-P4
  Bình đựng nước trẻ em có vòi hút 350ml (7.5x7.5x18.5cm), mã số: PNP3423/37E-P4

  0 đ
 7. Thùng đựng đá 20 lít (32x46x28.5cm), mã số: PN569UT
  Thùng đựng đá 20 lít (32x46x28.5cm), mã số: PN569UT

  0 đ
 8. Xúc rác cán ngắn (22.5x25x15.5cm), mã số: PN675
  Xúc rác cán ngắn (22.5x25x15.5cm), mã số: PN675

  0 đ
 9. Xúc rác cán dài (29.5x31x76.5cm), mã số: PN6016
  Xúc rác cán dài (29.5x31x76.5cm), mã số: PN6016

  0 đ
 10. Thùng rác 2 lớp 6 lít, mã số: PN694IF
  Thùng rác 2 lớp 6 lít, mã số: PN694IF

  0 đ
 11. Thùng rác 2 lớp 6 lít, mã số: PN694D
  Thùng rác 2 lớp 6 lít, mã số: PN694D

  0 đ
 12. Thùng rác 2 lớp 1,5 lít, mã số: PN693G
  Thùng rác 2 lớp 1,5 lít, mã số: PN693G

  0 đ
 13. Thùng rác 2 lớp 1,5 lít, mã số: PN693F
  Thùng rác 2 lớp 1,5 lít, mã số: PN693F

  0 đ
 14. Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672E
  Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672E

  0 đ
 15. Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672A
  Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672A

  0 đ
 16. Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672D
  Sọt rác có in hoa 5,5 lít (20x24cm), mã số: PN672D

  0 đ

/