PIONEERINDUSTRIAL CORPRATION

 1. Khay làm đá (12 viên) Mã số: PN175
  Khay làm đá (12 viên) Mã số: PN175

  0 đ
 2. Khay hình chữ nhật Mã số: PN248/1
  Khay hình chữ nhật Mã số: PN248/1

  0 đ
 3. Chậu nhựa vuông 7 lít Mã số: PN6007
  Chậu nhựa vuông 7 lít Mã số: PN6007

  0 đ
 4. Ca uống nước có vòi hút 500ml Mã số: PN1061I-PS
  Ca uống nước có vòi hút 500ml Mã số: PN1061I-PS

  0 đ
 5. Ca uống nước có quai trẻ em 500ml Mã số: PN1057/1
  Ca uống nước có quai trẻ em 500ml Mã số: PN1057/1

  0 đ
 6. Ca uống nước có quai trẻ em 300ml Mã số: PN1051/1E
  Ca uống nước có quai trẻ em 300ml Mã số: PN1051/1E

  0 đ
 7. Ca uống nước có quai trẻ em 300ml Mã số: PN1056/1
  Ca uống nước có quai trẻ em 300ml Mã số: PN1056/1

  0 đ
 8. Ca uống nước có quai trẻ em Mã số: PN1013/1E
  Ca uống nước có quai trẻ em Mã số: PN1013/1E

  0 đ
 9. Ca uống nước có quai 450 ml Mã số: PN1052I -PS
  Ca uống nước có quai 450 ml Mã số: PN1052I -PS

  0 đ
 10. Ca uống nước có quai 320ml Mã số: PN1054/1I
  Ca uống nước có quai 320ml Mã số: PN1054/1I

  0 đ
 11. Ca uống nước có nắp 460ml Mã số: PN1024I-PS
  Ca uống nước có nắp 460ml Mã số: PN1024I-PS

  0 đ
 12. Ca đựng nước có in hoa (1,850ml) Mã số: PN411I-PS (M)
  Ca đựng nước có in hoa (1,850ml) Mã số: PN411I-PS (M)

  0 đ
 13. Ca đựng nước 2 lớp 1.2 lít Mã số: PN407I
  Ca đựng nước 2 lớp 1.2 lít Mã số: PN407I

  0 đ
 14. Bộ rá đựng rau quả (2 cái/ bộ) Mã số: PN/G124
  Bộ rá đựng rau quả (2 cái/ bộ) Mã số: PN/G124

  0 đ
 15. Bộ ly uống nước 4 cái/bộ 320ml Mã số: PN118X4-P3
  Bộ ly uống nước 4 cái/bộ 320ml Mã số: PN118X4-P3

  0 đ
 16. Bộ kẹp phơi quần áo (20cái/gói) Mã số: PN9077/1X20-P13
  Bộ kẹp phơi quần áo (20cái/gói) Mã số: PN9077/1X20-P13

  0 đ

/

SẢN PHẨM MỚI