Seagull Inox Thái Lan

 1. Nồi nấu canh seagull 22cm - 4.9 lít (Andaman) 100361422
  Nồi nấu canh seagull 22cm - 4.9 lít (Andaman) 100361422

  0 đ
 2. Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 20cm - 2.5 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374420
  Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 20cm - 2.5 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374420

  0 đ
 3. Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 18cm - 1.8 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374418
  Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 18cm - 1.8 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374418

  0 đ
 4. Ca inox không nắp 8cm 100210008
  Ca inox không nắp 8cm 100210008

  0 đ
 5. Ca inox không nắp 7cm 100210007
  Ca inox không nắp 7cm 100210007

  0 đ
 6. Vá Inox dùng để chiên xào (size M - 9.8x40.7cm) Mã số: 100304210
  Vá Inox dùng để chiên xào (size M - 9.8x40.7cm) Mã số: 100304210

  0 đ
 7. Vá dùng để chiên xào (6.6x38.5cm) Mã số: 100303101
  Vá dùng để chiên xào (6.6x38.5cm) Mã số: 100303101

  0 đ
 8. Vá Inox dùng để chiên xào (size S - 9.4x33.3cm) Mã số: 100204211
  Vá Inox dùng để chiên xào (size S - 9.4x33.3cm) Mã số: 100204211

  0 đ
 9. Vá canh Inox có cán nhựa (size L 8.4x31.1cm) - 24 cái/hộp Mã số: 100203008
  Vá canh Inox có cán nhựa (size L 8.4x31.1cm) - 24 cái/hộp Mã số: 100203008

  0 đ
 10. Chảo Gladiator Pro cạn dùng để chiên xào 28cm (chống dính). Mã số: 100356535
  Chảo Gladiator Pro cạn dùng để chiên xào 28cm (chống dính). Mã số: 100356535

  0 đ
 11. Chảo Gladiator Pro Plus dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ Mã số: 100356534
  Chảo Gladiator Pro Plus dùng để chiên xào 24cm (chống dính) - dùng được cho bếp từ Mã số: 100356534

  0 đ
 12. Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào 28cm (chống dính). Mã số: 100356008
  Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào 28cm (chống dính). Mã số: 100356008

  0 đ
 13. Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào 26cm (chống dính). Mã số: 100356007
  Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào 26cm (chống dính). Mã số: 100356007

  0 đ
 14. Bộ nồi hấp seagull 22cm- 4.9 lít.Dùng được cho cả bếp ga và bếp từ. Mã số: 100387504
  Bộ nồi hấp seagull 22cm- 4.9 lít.Dùng được cho cả bếp ga và bếp từ. Mã số: 100387504

  0 đ
 15. Bộ muỗng và nĩa Inox - Rocket (12 cặp/bộ) - 12 bộ/hộp. Mã số: 100201012
  Bộ muỗng và nĩa Inox - Rocket (12 cặp/bộ) - 12 bộ/hộp. Mã số: 100201012

  0 đ
 16. Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào. Mã số: 100356008
  Chảo Marathon sâu dùng để chiên xào. Mã số: 100356008

  0 đ