Seagull Inox Thái Lan

 1. Nồi nấu canh seagull 22cm - 4.9 lít (Andaman) 100361422
  Nồi nấu canh seagull 22cm - 4.9 lít (Andaman) 100361422

  0 đ
 2. Nồi nấu canh seagull 20cm - 3.7 lít (Andaman) 100361420
  Nồi nấu canh seagull 20cm - 3.7 lít (Andaman) 100361420

  0 đ
 3. Nồi nấu canh seagull 18cm - 2.7 lít (Andaman) 100361418
  Nồi nấu canh seagull 18cm - 2.7 lít (Andaman) 100361418

  0 đ
 4. Nồi nấu có tay cầm có nắp Rocket 18cm - 1.9 lít - dùng được cho bếp từ 100270218
  Nồi nấu có tay cầm có nắp Rocket 18cm - 1.9 lít - dùng được cho bếp từ 100270218

  0 đ
 5. Nồi nấu canh Rocket 24cm - 4.9 lít - dùng được cho bếp từ 100260124
  Nồi nấu canh Rocket 24cm - 4.9 lít - dùng được cho bếp từ 100260124

  0 đ
 6. Nồi nấu canh Rocket 22cm - 3.7 lít - dùng được cho bếp từ 100260122
  Nồi nấu canh Rocket 22cm - 3.7 lít - dùng được cho bếp từ 100260122

  0 đ
 7. Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 18cm - 2.7 lít (Pacific) 100370418
  Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 18cm - 2.7 lít (Pacific) 100370418

  0 đ
 8. Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 16cm - 1.9 lít (Pacific) 100370416
  Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 16cm - 1.9 lít (Pacific) 100370416

  0 đ
 9. Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 14cm - 1.3 lít (Pacific) 100370414
  Nồi nấu có tay cầm có nắp seagull 14cm - 1.3 lít (Pacific) 100370414

  0 đ
 10. Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 20cm - 2.5 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374420
  Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 20cm - 2.5 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374420

  0 đ
 11. Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 18cm - 1.8 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374418
  Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 18cm - 1.8 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374418

  0 đ
 12. Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 16cm - 1.2 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374416
  Nồi nấu có tay cầm không nắp seagull 16cm - 1.2 lít (Japanese) - dùng được cho bếp từ 100374416

  0 đ
 13. Nồi seagull có nắp trong (1 ngăn) 26cm 100342926
  Nồi seagull có nắp trong (1 ngăn) 26cm 100342926

  0 đ
 14. Ca inox không nắp 8cm 100210008
  Ca inox không nắp 8cm 100210008

  0 đ
 15. Ca inox không nắp 7cm 100210007
  Ca inox không nắp 7cm 100210007

  0 đ
 16. Chảo Rocket sâu dùng để chiên xào 28cm 100259528
  Chảo Rocket sâu dùng để chiên xào 28cm 100259528

  0 đ

/